čtvrtek 6. prosince 2012

Občanské sdružení Čakovice 2007 aneb developerovo želízko v ohni…

V Letňanech jsem bydlel osm let a na letišti jsem strávil víc jak polovinu tohoto času provozováním modelářského letiště. Za tuto dobu jsem měl možnost seznámit se s vedením letiště jak minulým, tak i současným, mnohé si poslechnout a udělat si vlastní názor na věc. Obě party měly a mají jedno společné: milují létání, jsou to srdcaři, jsou to ti šťastní, pro něž je zaměstnání zároveň koníčkem.
Stojím si za tím, že osud letňanského letiště je nyní v těch nejlepších rukou. V rukou těch, kterým jde především o létání, o navázání na tradice československého létání a o zajištění provozu v budoucnosti.
Celý předešlý perex jsem psal proto, aby byly následující řádky srozumitelnější. Na stránkách Občanského sdružení Čakovice 2007 jsem narazil na anonymní článek exotopedické povahy, který kromě pravopisných chyb obsahuje především snůšku lží týkajících se provozu a fungování letňanského letiště.
Tento článek naleznete na odkaze ZDE, pro případ, že by byl odstraněn nebo změněna URL, kopie ze dne 6.12.2012 je ZDE. Doporučuji jej přečíst před pokračováním na následující řádky, ve kterých se k uvedeným faktům vyjadřuje pan Milan Mikulecký, coby zástupce současného provozovatele letiště, s jehož svolením zde článek uvádím:KOMU SLOUŽÍ LŽIVÉ INFORMACE SDRUŽENÍ ČAKOVICE 2007?

Na letišti v Praze Letňanech se snažíme v maximální možné míře minimalizovat případné negativní vlivy z leteckého provozu. Negativní vlivy totiž přináší každá lidská činnost, záleží jen na úhlu pohledu. Pejskaři na své čtyřnohé miláčky jistě nedají dopustit a přesto se najdou lidé, kterým psi ve městě vadí. Dětský křik a hluk z her mohou být pro jejich rodiče něčím příjemným, nutně tomu však už nemusí být také pro jejich sousedy. Stejně tak je tomu i s létáním. To co je pro některé lidi koníčkem s velkým K, nebo nutnost pro pracovní cesty, nebo výkonem zaměstnání, může být pro někoho jiného nepříjemnou, obtěžující záležitostí. Od doby, kdy jsme převzali provozování letiště Praha Letňany, tedy od roku 2010, naše mateřská společnost investovala nemalé částky do opatření, která si kladou za cíl snížit to, co mohou naši sousedé negativně vnímat. Vždy jsme se snažili s každým, kdo se na nás obrátil, diskutovat a hledat řešení. Jsou ale lidé, kterým nejde ani o diskuzi, ani o vysvětlování, ale jen o svůj prospěch, nejlépe na úkor druhých. Na takové už jsme také narazili. V poslední době se vůči našemu letišti negativně vymezuje několik jednotlivců, kteří se označují jako OS Čakovice 2007. A bohužel informace, které o našem letišti šíří, už přesáhly to, co je možné označit jako kritiku nebo stanovisko. Naopak v naprosté většině jde o polopravdy a nepravdy, V následujícím příspěvku jsem se pokusil poukázat na konkrétních “informacích” z jejich webu, jak lze “kreativně” pracovat s realitou.
Z webu občanského sdružení
Významným prvkem, který přispívá ke zhoršování kvality života v Čakovicích je vedení letového okruhu letiště Letňany přímo nad obytnými částmi MČ Čakovice. Dochází k porušování stanovených pravidel letového provozu letiště a situaci zhoršuje prakticky běžná nekázeň účastníků leteckého provozu na letovém okruhu.
Skutečnost
Tvrzení má vzbuzovat dojem, že provozovatel letiště úmyslně umístil letový okruh letiště Praha Letňany nad obydlené části Čakovic. Není to pravda, letový okruh letiště je stejný od doby, kdy došlo ke změně směru vzletové a přistávací dráhy v Letňanech. Bylo to v závěru šedesátých let v souvislosti s výstavbou na Proseku. To, co se od té doby změnilo, je to, že vinou různých spekulantů, kteří jsou schopni zastavět každý kousek zeleně v Čakovicích, vznikly nové bytové domy pod historicky daným letištním okruhem. Zde tedy naši kritici jednoznačně zaměňují příčinu a důsledek. Pokud je někdo dnes zodpovědný za to, že pod letištním okruhem stojí nové bytové domy, není to letiště, ale developeři a spekulanti s pozemky.
Těžko říci, co má být onou leteckou nekázní na okruhu. Faktem je, že z řad členů sdružení a jejich přátel chodí na různé letecké úřady celá řada udání. Do dnešního dne ani v jednom případě nebylo ze strany příslušných orgánů, které tato udání šetří, konstatováno, že by na okruhu letiště Praha Letňany došlo k porušení platných předpisů, tedy k letecké nekázni.
Z webu občanského sdružení
Letiště je provozováno na biotopu ochrany vzácného sysla obecného na zákonem vyhlášené Národní přírodní památce Letňany. Jeho současný vlastník, společnost SIT Prague, a.s. (jediný člen představenstva a vlastník Milan Mikulecký) si zde buduje lukrativní soukromý letecký podnik, se kterým má zřejmé razantní podnikatelské rozvojové programy do budoucna.
Skutečnost
Opět ukázkový případ manipulace s fakty, kdy je zaměněním časové posloupnosti vyvoláván dojem, že letiště Praha Letňany provádí něco nekalého. Skutečností je, že sysel obecný byl na našem letišti „náhodně“ objeven v červnu 2000 pracovníkem lesnické fakulty ČZU. Sysel byl ve skutečnosti do Letňan letecky dopraven z jiných letišť v polovině devadesátých let tak, aby jeho přítomnost znemožnila zastavění (a tím jaho likvidaci) plochy letiště. To že zde byla později vyhlášena Národní přírodní památka a Evropsky významná lokalita a to, že přitom byly porušeny tehdy platné zákony, je fakt a poněkud jiné téma, ke kterému se na našich stránkách vrátíme samostatným příspěvkem. Naše společnost od svého příchodu dělá vše pro ochranu místní syslí populace, jak dosvědčují výsledky mnohých kontrol (pravidelných i na udání) orgánů ochrany přírody a krajiny.
Občanské sdružení se na svém webu také pokouší vyvolávat lidskou závist tvrzením, že já, Milan Mikulecký, si na letišti Letňany buduji lukrativní podnik a tím, že jsem majitelem letiště nebo společnosti, která ho vlastní. Je to lež, toto tvrzení je na stejné úrovni, jako že prodavačka v supermarketu si buduje lukrativní podnik, já jsem totiž ve stejném postavení. Jsem zaměstnancem společnosti SIT Prague a.s., nejsem a nikdy jsem nebyl jejím majitelem. Nicméně musím podotknout, že ani pro britského majitele není provozování letiště Praha Letňany ničím výrazně lukrativním, v současnosti „jen“ vhodně doplňuje její investiční portfolio. Záměrem společnosti do budoucna je letiště revitalizovat, tak, aby byla umožněna jeho další existence a investovat do jeho rozvoje, který nijak nezvýší objem leteckého provozu.
Z webu občanského sdružení
Na letišti se uskuteční 30-40.000 letů ročně (http://www.denik.cz/ekonomika/malym-prazskym-letistim-klesl-pocet-vzletu-a-pristani-20120527.html). Nad hustě obydlenou a stále se rozšiřující MČ Čakovice (v současnosti více jak 10.000 obyvatel) od r. 2011 podstatně zesílil dříve prakticky náhodný provoz motorových letadel z letňanského letiště. Tento razantní nárůst obtěžuje občany MČ Čakovice nad únosnou míru. Zalétávají sem velmi hlučná letadla, např. typ Morava (OK-OGA), Antonov AN2, různé typy zastaralých „Zlínů“, často již i havarovaná letadla (OK-WOI) aj., která dřívější provozovatel letiště Aeroklub Letňany pro jejich hlučnost nepoužíval, resp. si nedovolil používat!
Skutečnost
Je poměrně zábavné a současně smutné, že občanské sdružení prezentuje odkaz na článek, který se zabývá snížením počtu pohybů na letišti Praha Letňany a z něj vydedukuje, že zde zesílil letecký provoz! Podle této logiky byl dřívější počet pohybů (špička 42.000 ročně) „náhodným provozem motorových letadel“ a následné snížení (na dnešních 30.000) je „razantním nárůstem“. Zde opravdu není možné ani vytušit, jak mohl pisatel absolvovat během školní docházky předmět matematika. Letadla typu L 200 Morava, Antonov An 2 ani různé typy Zlínů na letiště Praha Letňany „nezalétají“, ale jsou stálým uživatelem letiště, a to ještě z doby před příchodem naší společnosti do Letňan. Informace o tom, že letoun OK – WOI je havarované letadlo, je čistá lež. Podle dostupných informací měl tento letoun během svého dosavadního provozu pouze jeden incident, kdy mu při pohybu na letišti praskla duše pneumatiky, a to bez jakýchkoliv jiných následků. Vzhledem k tomu, že všechna jmenovaná letadla na letišti Praha Letňany samozřejmě létala i v době, kdy provozovatelem byl Aeroklub Praha Letňany, není ke kategorickému tvrzení občanského sdružení mnoho co dodat.
Z webu občanského sdružení
Přestože je letňanské letiště ze všech letišť v ČR nejblíže husté bytové zástavbě (přímo v hlavním městě Praze), jsou letňanské letecké školy vybaveny v celostátním měřítku nejstaršími motorovými letadly, a park těchto letadel stále rozšiřují. „Historická“ letadla zde tvoří 2/3 letového parku, „tiché stroje“ tvoří výjimku.
Skutečnost
Letiště Praha Letňany nevzniklo v husté zástavbě. Letiště Praha Letňany vzniklo v roce 1923 v polích za Prahou. To, že postupem času se z malých vesniček Letňany, Kbely a Čakovice staly významné městské části hlavního města Prahy, je dané historickým vývojem. Paradoxně, právě díky letištím a zdejší letecké výrobě nastal tento rozvoj a nárůst počtu obyvatel.
To, že by letecké školy, které působí z letiště Praha Letňany, byly „vybaveny v celostátním měřítku nejstaršími motorovými letadly, a park těchto letadel stále rozšiřují“ je jen další z řady lží, které občanské sdružení šíří. K dnešnímu dni na našem letišti působí se souhlasem provozovatele letiště tyto letecké školy – Alpha aviation, Aeroklub Praha Letňany, Flying Academy a Letov Air. Letový park těchto škol v ničem (stáří, kvalita, typy letounů) nijak nevybočuje z toho, co provozují letecké školy nejen v České republice ale i Evropě (včetně té západní). Informace o historických letadlech a to, že tiché stroje tvoří vyjímku, jsou bohužel opět nepravdivé.
Z webu občanského sdružení
Mapa současného letového okruhu letňanského letiště nad Čakovicemi je zde (http://lis.rlp.cz/ais_data/aip/data/valid/a4-lt-voc.pdf). Mapový podklad zde je značně schematický, resp. zastaralý: MČ Čakovice je zde zobrazena ve stavu zastavěnosti někdy z minulého století, bez nově vystavených residenčních oblastí jako jsou nová sídliště za čakovickým parkem, nové residenční oblasti na východě Čakovic a v Miškovicích, atd. Přitom spolu s vlastním centrem Čakovic toto jsou právě oblasti přímo pod dráhou cvičného letového okruhu letňanského letiště.
Skutečnost
Občanské sdružení se zde jen opět usvědčuje ve svém lhaní. Mapový podklad nepochází z žádného minulého století, jednoduchým pohledem například do aplikace Google Earth zjistíte, že první domy v lokalitě za čakovickým parkem jsou viditelné až na snímcích z roku 2005. Tedy, ti kdo zde prodávali pozemky, ti, kteří zde povolili bytovou výstavbu, ti kdo zde vybudovali developerské projekty a v neposlední řadě, ti, kteří se sem nastěhovali, museli vědět, že jde o místo s leteckým provozem. Opět je zde zaměňována příčina a následek! Dnešní krokodýlí slzy občanského sdružení a různých „občanských aktivistů“ kanou špatným směrem. Pokud je za tento stav někdo zodpovědný, je to v první řadě hamižnost spekulantů s pozemky a bohužel se jedná i o občany Čakovic. Někteří se navíc, jako vrchol výsměchu napáleným novým obyvatelům Čakovic, objevují v občanském sdružení jako „bojovníci“ za jejich práva. Škoda, že na letový provoz a své budoucí sousedy nemysleli v době, kdy zde své pozemky se ziskem zpeněžovali.
Z webu občanského sdružení
Přesto se tato letecká dráha dále ještě více vylepšuje a navyšuje se její kapacita. Letiště Letňany je částí svého pozemku již v katastru MČ Kbely. Po vybudování velkých sídlištních komplexů v Letňanech se začalo létat přes Kbely, Vinoř, Satalice. Horní Počernice, tj. na východ. Přes Čakovice to bylo sporadicky, v minulosti jsme zde spíše vídávali hlavně kluzáky. Když začal Aeroklub Letňany létat a trénovat na svazarmovském letišti v Letňanech, odesílali hlučnější letadla na letiště Točná u Prahy, kde byl i dostatek volného prostoru.
Skutečnost
Je pravda, že jsme v letošním roce po více než sedmdesáti letech uvedli do provozu revitalizovanou vzletovou a přistávací dráhu 05L/23R. Vzhledem k tomu, že parametry dráhy zůstaly zachovány (travnatý povrch, délka, únosnost) nedošlo k žádnému zvýšení její kapacity, opět jen z další řady lží občanského sdružení. Došlo pouze ke zvýšení bezpečnosti letového provozu, kdy z dráhy „zmizely“ terénní nerovnosti.
Opět lež, Aeroklub Praha Letňany létal po letovém okruhu stejně jako všichni ostatní, nikdy se „neodesílala hlučnější letadla na letiště Točná u Prahy“. V letošním roce po vzájemné dohodě s naší společností se významná část letového provozu Aeroklubu Praha Letňany přestěhovala (v souladu s dlouhodobou koncepcí Aeroklubu Praha Letňany) na letiště Havlíčkův Brod a opět tak došlo k významnému snížení počtu pohybů letadel v Letňanech.


Z webu občanského sdružení
19.1.2011 uzavřel provozovatel letiště Letňany SIT Prague a.s. (M. Mikulecký) se starosty MČ Praha 18 a 19 (Letňany a Kbely) „Dohodu o letištním okruhu“, který přesně kopíruje výše uvedený „ústupkový“ okruh nad MČ Čakovice, tedy vlastně to byla dohoda o Čakovicích, ale bez Čakovic, všichni aktéři ji poeticky nazvali „SRDEČNOU DOHODOU (http://www.letnany.cz/cely-prispevek.php?clanek=dohoda-mestskych-casti-praha-18-a-praha-19-a-letiste-praha-let-any&id=1214)„. O tom, že to znamená „odklonění“ leteckého okruhu severně, resp. přesun nízkých přeletů nad MČ Čakovice, zde není ani zmínka.
Skutečnost
Neexistuje žádný „ústupkový“ okruh. Tvar letištního okruhu je v Letňanech stále stejný již několik desítek let. To, co se změnilo naší „Srdečnou dohodou“, je pouze to, že vyosením revitalizované dráhy (není to ani o stupeň, proto také zůstalo stejné označení dráhy) nemusí piloti po vzletu přecházet již na malých rychlostech do zatáčky, aby se v malé výšce vyhnuli části Kbel.
Nad nově vybudovanou zástavbou v Čakovicích jsou již letadla ve standardní okruhové výšce a rozhodně zde neprovádějí žádné nízké přelety.
Z webu občanského sdružení
Před „letovou sezonou“ 2012 byla těžkou technikou zpevněna travnatá letová dráha a 17.5.2012 slavnostně – s přestřiháváním pásky otevřena: 
Letiště v pražských Letňanech otevřelo novou dráhu, pomýšlí na světlé zítřky http://www.novinky.cz/ekonomika/267866-letiste-v-prazskych-letnanech-otevrelo-novou-drahu-pomysli-na-svetle-zitrky.html Tato úprava nyní umožňuje dostat do vzduchu až 8 letadel najednou. 
Skutečnost
Po ukončení hlavní letové sezóny v roce 2011 jsme se souhlasem všech příslušných orgánů přistoupili k revitalizaci vzletové a přistávací dráhy 05L/23R. V průběhu prací byla pluhem (do maximální hloubky 15 cm, požadavek orgánů ochrany přírody a krajiny) dráha zorána, zemina srovnána do roviny a následně znovu oseta trávou. Nedošlo k žádnému zpevnění dráhy proti minulosti. To, že by nyní bylo možné dostat do vzduchu až 8 letadel najednou, je bohapustý blábol, protože naopak proti minulosti došlo k zúžení dráhy, nikoliv jejímu rozšíření.
Z webu občanského sdružení
Nicméně nyní, provozovatel letiště Letňany podniká kroky k povolení výstavby klasické zpevněné letecké dráhy s asfaltovým povrchem dlouhé 1.000 m a široké 16 m. Lobuje mj. na Ministerstvu život. prostředí o výjimku ochrany biotopu Národní přírodní památky. Navenek se snaží argumentovat tím, že tím snad omezí hlučnost letiště a leteckého provozu  (http://www.letnany-airport.cz/pro-sousedy/protihlukova-opatreni)na něm. Tvrdí, že doba chodu na plný výkon (hlučnost letounu) úzce souvisí s dobou rozjezdu letadla. Rozjezd letounu je na asfaltové dráze až o 1/3 kratší, než na dráze travnaté. Letoun se tedy dříve „odlepí“ od dráhy, dříve nastoupá do větší výšky a dříve může snížit výkon motoru – to vše v součtu údajně sníží hlukovou zátěž. Nicméně je zřejmé, že skutečným podnikatelským záměrem je zpřístupnit letiště pro více letadel, učinit jej provozuschopným i pro období dešťů a možná i pro zimní období (kdy travnatá letištní plocha má limitující problémy) a především výhledově zpřístupnit letiště kapacitnějším strojům (letištní poplatky se platí za hmotnost letadla a nákladu a počet cestujících). O tom se zde otevřeně nicméně nehovoří. Jedná se o čistě podnikatelsky podložený zájem s cílem zde vybudovat soukromé plnohodnotné letiště, s luxusem přímé návaznosti na stanici pražského metra (o čemž mj. se pražskému mezinárodnímu letišti v Ruzyni nyní může stále jen zdát), bezohledně a na úkor razantního zhoršení životního prostředí všech obyvatel z okolí letiště a bohužel MČ Čakovice zvláště.
Skutečnost
Provozovatel letiště zatím nepodnikl žádný krok k povolení výstavby zpevněné vzletové dráhy. Důvody jsou dva, jednak významná finanční náročnost takové výstavby a jednak to, že současný stav provozu nám vyhovuje.
To, že na zpevněné dráze se letoun dříve vznese a dříve dosáhne větší výšky, kde působí menší hluk (vnímáno ze země), není naše tvrzení, ale fyzikální zákon. Týká se to zejména tření a odporu. Zde je vidět, že autor textu ve škole zřejmě neměl problémy jen s matematikou.
Není pravda, že by naše letiště mělo jakékoliv problémy v období dešťů nebo zimy. Jediná omezení, která pro nás v těchto obdobích plynou, jsou minimální dohlednosti, na které nemá typ povrchu dráhy sebemenší vliv. Naopak, díky kvalitním základům letiště ještě z dob první republiky povrch našeho letiště výborně vsakuje dešťové vody a proto nemusíme přerušovat letový provoz ani po přívalových nebo déle trvajících deštích.
Další z častých lží občanského sdružení a jeho „představitelů“ je údajný zájem naší společnosti zpřístupnit letiště kapacitnějším strojům. Není to možné. Limity pro to, jak velké stroje mohou někde přistávat, neplynou možná překvapivě z typu povrchu dráhy, ale zejména z její délky a šířky. Vzhledem k rozměrům celého areálu letiště je nemožné, aby (i po případném vybudování zpevněné vzletové dráhy) zde někdy v budoucnu mohly přistávat kapacitnější stroje. V takovém případě bychom museli prodloužit vzletovou dráhu buď někam na Prosek, nebo skrz lesopark. Ani jedna z těchto variant není možná. Kapacita letounů, které k nám mohou létat a několikrát do roka létají již dnes, naší společnosti naprosto vyhovuje.
Metro u letiště Praha Letňany bylo budováno již před příchodem naší společnosti, bohužel na této skutečnosti nemáme žádnou zásluhu.
Z webu občanského sdružení
Zdá se, že dokonce již prošly žádosti o zřízení heliportu na letišti v Letňanech a věcný záměr zřizovat zde další letecké školy pro létání na helikoptérách. Kudy se bude s těmito cvičnými helikoptérami létat?
Skutečnost
Nikdy jsme nežádali o zřízení heliportu na letišti Praha Letňany, když není podaná žádost, nemůže ani projít. Na letišti v Letňanech historicky létaly vrtulníky již od dob druhé světové války, létají zde dnes a věřím, že budou léta i nadále.
Malé zamyšlení na závěr
Nevěřím tomu, že věci se dějí náhodou. Nevěřím tomu, že v Čakovicích, kde lidé žijí v symbióze s leteckým provozem již od roku 1923, kde bylo jedno z významných pražských letišť a slavná továrna na letadla Avia, kde mnoho lidí z Čakovic pracovalo v leteckém průmyslu, došlo k nějaké změně ve vnímání letectví. Navíc v okamžiku, kdy došlo k významnému poklesu počtu pohybů letadel. Nemusím již vůbec připomínat období před rokem 1989, kdy ve Kbelích létala armáda několikanásobně víc než dnes a s několikanásobně hlučnějšími letadly. Kdy se v Letňanech testovala nová letadla, a to včetně letadel tryskových, tedy neporovnatelně hlučnějších. Kdy v Avii v Čakovicích běžela naplno motorárna ve směnném provozu. Myslím si tedy, a místní pamětníci mi to potvrzují, že dnešní stav je velice příjemnou změnou.
Nejen já a moji kolegové se proto musíme slovy klasika ptát – komu ku prospěchu? Myslím, že odpověď je jednoduchá. Naše letiště je trnem v oku mnoha developerů. Pokud by zde nebylo, o kolik by měli jednodušší život! Jako provozovatel letiště totiž naše společnost v posledních letech znemožnila nebo omezila (a tím prodražila) několik developerských projektů přímo v ose letištní dráhy a jejích ochranných pásem. Je také pravda, že letiště blokuje část kapacity odpadních vod v Miškovicích, která je nutná k realizaci dalších developerských projektů v Čakovicích a které tak dnes není možné spustit. Nechci spekulovat, ale mám intenzivní dojem, že snahy OS Čakovice 2007 o zrušení letiště Letňany nejsou až tak nezištné a jeho členové již dnes vědí, kdo by jim v případě úspěchu poděkoval.
Milan Mikulecký
SIT Prague a.s.

Žádné komentáře:

Okomentovat