pátek 19. září 2008

Akumulátory a nabíjení

mixik3_sm.jpg
Jsme si vědomi toho, že nejsme ani první ani poslední, kdo se o sepsání podobného textu snaží. Pokusili jsme se shrnout jak teoretické tak praktické poznatky získané za mnohaleté období. Výsledek, který předkládáme, posuďte sami. V některých detailech se různí autoři liší. Pokud máte jiné zkušenosti, než které popisujeme, nenechte si je pro sebe.
Děkujeme pracovníkovi firmy GES Ing. Daliborovi Pittrovi za spolupráci a cenné připomínky.Obsah:

Základní pojmy a zkratky
Rozdělení podle typu chemické reakce
Rozdělení podle způsobu použití
Nabíjení a vybíjení
Nejčastější problémy
Nabíjecí proudy

Na trhu je v současné době obrovská nabídka akumulátorů. Orientace v jednotlivých typech není jednoduchá, každý se hodí na něco jiného. 1. Základní pojmy a zkratky:


Baterie - sada článků zapojených v sérii.
Ni-xx = NiCd nebo NiMH (nikl-kadmim, nikl-metalhydrid)
Li-xx = Li-Ion, Li-Pol, LiFePO4(A123) (lithium-iontové, lithium-polymerové, lithium-železo-fosfát) 
Kapacita - schopnost pojmout elektrický náboj. Udává se v mAh
Velikost článku - často se udává zkratkami, např. AAA (mikrotužka), AA (tužka), A, SC atd. Kratší nebo delší články se často označují zlomkem. např. 4/5 SC. V označování velikosti však bohužel neplatí úplná jednotnost.
Velikost nabíjecího a vybíjecího proudu se často označuje pomocí násobku kapacity baterie (písmeno C). Např. pokud má baterie s kapacitou 1000 mAh vybíjecí proud 5C, znamená to že se dá vybíjet proudem až 5A. 
Vnitřní "odpor" - resp. impedance. Často se ovšem říká "odpor".... ale určitě se nedá odměřit přímo ohmmetrem. Platí, že akumulátor s nižším vnitřním odporem (t.zv. "tvrdší") je schopen podávat vysoký proud a opačně.
Číslo pro porovnání: Typický pohonný článek NiCd N-1700SCR má vnitřní impedanci pouze 4 miliohmy. 


 2. Rozdělení podle typu chemické reakce:


1. NiCd (nikl-kadmium)

Klasika. Levné, s velmi dlouhou životností, spolehlivé, robustní, odolné proti špatnému zacházení, rychlé nabíjení, vysoké vybíjecí proudy. Relativně těžší (nižší kapacita na jednotku hmotnosti). 
Vhodné pro "pozemní" použití i pro pohonné baterie.
Velmi bezpečné při provozu.
Jmenovité napětí 1,2 V. 

2. NiMH (nikl-metalhydrid)

Podobné jako NiCd ale vyšší kapacita na jednotku hmotnosti. Citlivější na správné nabíjení, obecně poněkud nižší životnost než NiCd. 
Velmi bezpečné při provozu.
Jmenovité napětí 1,2 V. 


Poznámka: Hlubokým vybitím na nulové napětí (typicky: nevypnutý vysílač nebo fyzicky neodpojený regulátor) se akumulátory Ni-xx sice úplně nezničí ale většinou poškodí, takže jejich kapacita klesne a je vhodné pomýšlet na výměnu. Články v baterii nejsou zcela shodné a v průběhu hlubokého vybíjení může dojít k přepólování některých článků v sérii což jim vůbec nesvědčí. 
Výměna vadných článků v baterii je diskutabilní a obvykle se nezdaří. Spojovat se mohou jen zcela shodné články, které jsou ve stejném stavu. Ten je dán zejména počtem nabíjecích cyklů a "způsobem života".
Zkratováním se akumulátor ohřeje na vysokou teplotu a skoro jistě zničí.

3. Li-Ion (lithium-iontové), Li-Pol (lithium-polymerové), LiFePO4 (A123)

Nová generace akumulátorů s tak vysokým poměrem kapacity a hmotnosti, který je předchozími typy nedostižný. Pokud chcete ušetřit co nejvíce na hmotnosti modelu, není v současnosti jiná volba.
Akumulátory těchto typů vyžadují jak informovanou obsluhu tak velkou pozornost při nabíjení a vybíjení. 
Při použití nevhodného nabíjecího postupu dojde s vysokou pravděpodobností k poškození článků až k požáru nebo dokonce k výbuchu.
Životnost se snižuje odebíráním příliš vysokých proudů. Při použití baterií jako pohonných zdrojů není obecně příliš vysoká. 
Zatím vyšší cena. 
Jmenovité napětí 3,6 V (Li-Ion) resp. 3,7 V (Li-Pol) resp. 3,3V (A123), takže jeden článek Li-xx je napěťově ekvivalentní cca třem článkům Ni-xx.
Jmenovité napětí je ale jen jistá průměrná hodnota. Skutečné napětí se více nebo méně od jmenovitého odchyluje podle okamžitého stavu akumulátoru (čerstvě nabitý resp. částečně vybitý) a podle velikosti vybíjecího proudu (se zvětšováním velikosti proudu napětí obecně klesá, může dojít ale k přechodnému zvýšení).

Poznámka: Hluboké vybití (pod cca 2,5V/článek) akumulátor Li-xx obvykle definitivně zničí.
Náhrada vadného článku novým se nedoporučuje, vede obvykle k rychlému zničení právě toho nového článku.
Zkratováním může dojít k požáru nebo dokonce k výbuchu. 


 3. Rozdělení podle účelu použití.

Akumulátory typu Ni-xx se mohou dále dělit na baterie pro obecné použití a na baterie pohonné.

Akumulátory Ni-xx pro obecné použití. 
Akumulátory pro obecné použití jsou vhodné tam, kde nezáleží příliš na jejich hmotnosti. To jsou prakticky všechny "pozemní" aplikace počínaje od ručních svítilen přes fotoaparáty, hračky atd. atd. ... toho máme všichni doma celou řadu. Přechodem od "suchých" článků na akumulátory se investice do akumulátorů a případně i do nabíječe rychle vrátí. Cena suchých alkalických článků, které po vybití zahodíte, není od ceny akumulátorů zásadně odlišná. 
V modelářských aplikacích jsou tyto články s výhodou použity pro vysílačové zdroje a pro oddělené přijímačové zdroje. Modely s pohonným elektromotorem používají často takový systém, že proud pro napájení přijímače a serv je odebírán z pohonné baterie prostřednictvím regulátoru (BEC). 
Výhodou je také pomalejší pokles napětí na konci vybíjení. Pokud vysílač signalizuje nižší napětí, s modelem stačíte v klidu přistát.
Baterie mají v současné době opravdu velkou kapacitu. V tomto směru nejlepší tužková baterie NiMH má kapacitu 2700 mAh !!!
Baterie pro obecné použití jsou dnes poměrně levné.

Akumulátory Ni-xx pro pohony

Akumulátory Ni-xx mají stále své místo na slunci. Mají schopnost vydat vysoké proudy a současně mají vysokou životnost. Pokud můžete tolerovat jejich vyšší hmotnost, je to stále nepřekonaná pohonná baterie.
Velkými výhodami jsou nižší pořizovací cena a dlouhá životnost, ze které plyne i nízká provozní cena.
Pokud baterii vyloženě nezapojíte do zkratu, je absolutně bezpečná. 
Pohonné baterie mají obvykle vyšší samovybíjení nežli typy pro obecné použití.

Skladování
Akumulátory Ni-Cd se doporučuje uchovávat ve skoro vybitém stavu, Ni-MH v nabitém. V každém případě jim prospěje občasné nabití a vybití. 

Akumulátory Li-xx

Používají se v současné době zejména jako pohonné. Jejich zavedením (ovšem také vpádem "střídavých" motorů a mikro RC vybavení) se otevřela cesta ke konstrukcím malých modelů. Doba letu modelu s elektromotorem se podstatně prodloužila. Často není nutné nabíjet na louce, na odpolední polétání stačí náboj, který se doveze z domova.
Samovybíjení mají velmi malé.
Dlouhodobé skladování se doporučuje při nabití na cca 60% kapacity. 


 4. Nabíjení a vybíjení 

Nabíjení akumulátorů není vůbec jednoduchá záležitost. Jedná se o celou vědu a o výrazně jiné postupy, než při nabíjení autobaterie.

Především: K nabíjení je zapotřebí mít dobrou nabíječku.
Nekvalitní přístroj akumulátory ničí, buďto rychleji nebo pomaleji. Jen opravdu málokdo má šanci posoudit kvalitu přístroje. Nejedná se o jeho ovládání ale opravdu o to, jak jsou obvody přístroje navrženy a nabíjecí procesy naprogramovány včetně ošetření nestandardních stavů. Moderní nabíječe jsou výsledkem dlouhého vývoje. Nevěřte nikomu, kdo říká, že je to jednoduchá záležitost.

Baterie nejsou levné a nabíječ je asi tak to poslední na čem se dá ušetřit. Někteří modeláři až fascinují svoji snahou o úsporu na nepravém místě. Pak se diví, že jim baterie moc nevydrží. Rozhodně má smysl investovat raději více do osvědčeného přístroje než šetřit nákupem různých obskurních značek.

Nabíjení akumulátorů typu Ni-xx a Li-xx se zásadně liší !!! Pokud tomu nebudete věřit, můžete také třeba vyhořet !!!

Nabíjení a vybíjení akumulátorů typu Ni-xx

Delta peak: Označení pro fyzikální jev, který se projevuje při nabíjení. V průběhu nabíjení pomalu stoupá napětí na připojené baterii. Když se nabíjecí proces blíží ke konci, baterie už nemůže pojmout větší náboj. Dodávaný proud se musí měnit v teplo. Baterie se ohřívá a současně dochází k malému poklesu napětí na jejích svorkách. Tento pokles se nazývá delta peak. Při určité, předem stanovené velikosti poklesu napětí, se nabíjecí proces ukončí. Velikost poklesu napětí je řádově několik milivoltů, cca 10mV pro akumulátory Ni-Cd a cca 5mV pro akumulátory Ni-MH
Poznámka: akumulátory Ni-MH se projevují MENŠÍ velikostí delta-peaku než akumulátory Ni-Cd. To je také jeden z důvodů, proč nabíječe požadují zadat typ akumulátoru. Některé nabíječe umožňují výběr různých velikostí delta-peaku. 
Poznámka: teplota akumulátorů NiMH na konci nabíjení je cca 30-40 stupňů. To je normální.

K nabíječi se připojují zásadně baterie ochlazené na běžnou teplotu okolí. Pokud jsou po přistání horké, musí se před dalším nabíjecím cyklem ochladit.

Automatické nabíjení:
Před připojením baterie se ručně nastaví nabíjecí proud, který se drží konstantní po celou dobu nabíjecího cyklu. Nabíječ měří napětí a po vyhodnocení delta peaku se nabíjení ukončí.


Pokles napětí (delta peak) na konci nabíjení je jasně zřetelný.

Pokles napětí (delta peak) na konci nabíjení je jasně zřetelný.


Plně automatické nabíjení: 
Nabíjecí proud se vůbec nenastavuje. Přístroj si sám baterii odměří a určí optimální velikost proudu. Velikost proudu se navíc v průběhu nabíjecího cyklu mění tak, aby co nejlépe vyhovovala okamžitému stavu baterie. 


Nabíjení dobře naformovaného (viz dále) akumulátoru

Nabíjení dobře naformovaného (viz dále) akumulátoru z článků N-500AR. V průběhu nabíjení se proud dostane až na cca 5,5 A a nabití trvá jen cca 10 minut.


Nabíjení stejného ale nenaformovaného akumulátoru.

Nabíjení stejného ale nenaformovaného akumulátoru. Na první pohled je vidět, že všechno je jinak. Nabíjení trvalo cca 20 minut.

Udržovací nabíjení, trickle charging: 
Po ukončení hlavního nabíjecího procesu se baterie neodpojí ale nabíjí dál velmi malým proudem. Zdá se, že od tohoto systému se ale již ustupuje. 
Nastavení velikosti proudu
Pokud jste někdy museli nabíjet olověnou autobaterii, určitě si vzpomínáte, že se používal "desetinový" proud, podle naší terminologie proud o velikosti 0,1C. První akumulátory Ni-Cd se nabíjely stejně, poměrně brzo se však objevily "rychlonabíjecí" akumulátory, které umožňují nabíjet proudem 1C. Tyto nabíjecí proudy jsou nyní velmi běžné i když to nemusí platit o všech akumulátorech. Opravdu rychlonabíjecí akumulátory snesou ještě větší proudy. Mívají v názvu písmeno R (rapid). Čtěte doporučení výrobce.
Nabíjení malým proudem 
Nabíjení malými proudy pomocí nabíječů z tržiště nemusí akumulátorům uškodit, nicméně my se jim raději vyhneme. Při nabíjení malým proudem nemusí také dojít k indikování jevu "delta peak" takže nabíjení není možno automaticky ukončit a po delší době připojení může dojít i k poškození akumulátorů !!! 

Teplota při nabíjení:
Akumulátory NiCd se ohřívají až na konci nabíjecího cyklu, kdy akumulátor už není schopen přijímat větší náboj a dodávaná energie se mění na teplo. 
Akumulátory NiMH jsou citlivější na maximální hodnotu nabíjecího proudu než akumulátory NiCd. Také se více hřejí a to již v průběhu nabíjení.
Doporučujeme (alespoň rukou) kontrolovat teplotu. Neměla by překročit cca 30-40 C. Pokud se ovšem budete alespoň zhruba držet doporučených hodnot nabíjecího proudu, s vysokými teplotami se s největší pravděpodobností vůbec nesetkáte a žádné teplotní sondy nebudete nikdy potřebovat. 
Akumulátory NiMH a plný automat: pokud nabíječ umí nabíjet jen NiCd a není pro NiMH naprogramován, raději nepoužívat. Velký proud, který by nabíječ mohl nastavit, by články NiMH pravděpodobně poškodil.
Použitý program nabíječe se může odvozovat buď od volby typu akumulátoru nebo zadané velikosti delta peaku: uživatel zvolí jeden z těchto údajů a nabíječ použije vhodný nabíjecí program. Pro jistotu sledujte okamžitou velikost proudu a kontrolujte, zda nepřekračuje doporučenou hodnotu. 

Formování:
Akumulátorům NiCd neprospívá nicnedělání. Články "zlenivějí", po delší nečinnosti nejsou schopny podávat plný výkon. Je potřebné, aby se nové nebo delší dobu nepoužívané články naformovaly. Je to vhodné proto aby daly plný výkon třeba při soutěžním letu. To znamená podrobit je několika kompletním cyklům na nabíječce. Je na vás, zda zvolíte automatické formování které většina nabíječů umožňuje, nebo zda budete cyklovat "ručně" - s tím, že tak budete mít možnost zkontrolovat každý vybíjecí a nabíjecí cyklus. Tato možnost se nám zdá vhodnější, protože je možné sledovat jak se mění vlastnosti akumulátoru během formování. 
Formování se obvykle provádí relativně malým proudem.
Akumulátory NiMH se formovat nemusejí.

Vybíjení: 
Všeobecně se soudí, že pokud chcete, aby akumulátory podaly velký výkon, mají se před nabíjecím cyklem nechat vybít.
V poslední době ale převládá přesvědčení, že se jedná jen o jednu z pověr a že akumulátory se vybíjet nemusejí. Naopak se tím může zkrátit jejich životnost. Akumulátory také prošly vývojem a je možné, že jejich vlastnosti se i v tomto smyslu zlepšily.


4.jpg

Vybíjení akumulátoru NiCd. V zobrazeném případě je použit program, který na konci vybíjení postupně snižuje vybíjecí proud, aby bylo dosaženo vybití "do hladka". Vybíjecí proud (modrá čára) je záporný, proto se "schody" proudu blíží k nule zdola.

Nabíjení a vybíjení akumulátorů typu Li-xx
Akumulátory typu Li-xx se nabíjejí úplně jiným způsobem než niklové. Nevhodně zvolený nabíjecí program akumulátory spolehlivě zničí a může vést i ke vzniku požáru !!! Stejného výsledku je možno dosáhnout chybným zadáním počtu článků v sérii !!! 
Akumulátory při nabíjení vyjímáme z modelu, nabíjíme na nehořlavé podložce, nenecháváme bez dozoru. 
Nenecháváme je ve vysoké teplotě v autě.
Po případné havárii vyjmeme baterii z modelu a dáme na nějaký čas "na pozorování".

Nabíječ, nabíjecí program 
Kvalita nabíječky je snad ještě mnohem důležitější než u článků Ni-xx. "Normální" člověk nemá prakticky šanci kontrolovat napětí a proud, objevit případné napěťové špičky které mohou akumulátory poškozovat atd. NEPOUŽÍVEJTE nevhodné nabíječe ani nabíječe se špatnou pověstí !!!

Li-xx akumulátory se nabíjejí systémem CC/CV (konstantní proud-konstantní napětí). V první fázi se nastaví proud, který je držen na konstantní hodnotě. Napětí baterie stoupá. Poté, co dosáhne maximální doporučené hodnoty (4,2 V pro Li-Po, 4,1 pro Li-Ion, 3,6 V pro A123) se udržuje napětí na této hodnotě a zvolna klesá proud. Nabíjení je ukončeno, když proud klesne na velmi malou hodnotu, obvykle 1/20C. Další nabíjení ještě nižším proudem není povoleno. Povoleno není ani další "udržovací" nabíjení !!!

POZOR: Většina nabíječů je schopna rozpoznat počet článků v baterii a automaticky nastavit nabíjecí napětí. Nespoléhejte se na to, může dojít k omylu !!!
Nejnovější programy vyžadují další ruční potvrzení počtu článků.
Další pojistkou je rutinní používání balancéru.

Akumulátory Li-xx se nemusí před novým nabíjecím cyklem vybíjet, doporučuje se ale nechat je vychladnout na teplotu okolí.


5.jpg

Nabíjecí program akumulátoru Li-xx.

"Srovnávání" článků v baterii 
Na rozdíl od akumulátorů Ni-xx jsou články Li-xx velmi citlivé na dodržení zcela přesné maximální hodnoty napětí. Celkové nabíjecí napětí baterie se rozloží na jednotlivé články v sérii podle jejich vnitřního odporu. Protože jednotlivé články v baterii se mohou vnitřním odporem lišit, napětí se může rozložit nerovnoměrně a na některém článku může přesáhnout maximální doporučenou hodnotu. Tím se články mohou poškodit a může se snížit jejich životnost. Proto se doporučuje občasné nabití každého článku zvlášť nebo používání speciálních omezovačů napětí resp. balancérů. K tomuto účelu musí být ovšem dostupné oba kontakty všech článků v baterii. Obvykle se to řeší připojením servisního konektoru.

Servisní konektory
Kromě běžné dvojice konektorů má většina baterií Li-xx zapojen ještě další, servisní konektor. Servisní konektor umožňuje přístup k propojkám všech propojkám jednotlivých článků. Umožňuje nabíjení pomocí balancéru a diagnostiku jednotlivých článků.
Typ servisních konektorů není bohužel sjednocen. U nás se používají běžně tři typy konektorů. Všechny mají sice shodnou rozteč kolíků 2,54 mm ale nejsou záměnné

- Hyperion, Polyquest
- JST XH (Xpower)
- JST EH

Balancování
Provádí se používáním speciálních přístrojů (balancérů) které se připojují buďto MEZI nabíječ a baterii nebo jen k servisním konektorům. 
Kromě "srovnávání" článků v baterii plní balancéry ještě další velevýznamnou bezpečnostní funkci: vyhodnocují napětí na každém článku zvlášť a omezují jeho maximální napětí. Tím nemůže dojít k přebití jednoho článku resp. celé baterie po případném omylu v nastavení nabíječe. Baterie se nejen nezničí ale ani nemůže dojít k jejímu případnému výbuchu a požáru.

Nabíjecí proud
Obvykle je doporučován v rozmezí 0,7-1 C.

Vybíjení
Všechny Li-xx články mají specifikován maximální trvalý a špičkový vybíjecí proud. VŘELE DOPORUČUJEME měřit velikost proudu s kombinací motoru a vrtule, kterou na vašem modelu používáte. Měřte na zemi. Ukazuje se, že letové hodnoty velikosti proudu se od "pozemních" nijak zásadně neliší. Nejčastěji se jedná jen o mírný pokles ale nedá se to říci všeobecně.

K měření doporučujeme v pořadí podle vhodnosti:
1. Speciální měřící přístroje, určené pro modely (Emeter, WattsUp, Eagletree, BMP). Přístroje jsou obvykle víceúčelové a jejich používání se rozhodně vyplatí. 
2. Klešťový ampérmetr (pro ss proud není ale nijak levný, jednoznačně je to horší i nákladnější volba než specializované přístroje z předchozího bodu).
3. Ručkový ampérmetr
4. Digitální ampérmetr

Akumulátor je schopen dodávky proudů na hranici maxima specifikovaného trvalého proudu ale obvykle se to neobejde bez zkrácení jeho životnosti. Je to zrádné: "ono to funguje" - ale jak dlouho???
Pokud chcete, aby Vám akumulátor opravdu dlouho vydržel, nevyužívejte ho na maximální výkon. Použijte raději "o číslo" větší baterii, která dá Vámi požadovaný proud daleko snáze a déle Vám vydrží.

Koncové vybíjecí napětí
Koncové vybíjecí napětí se standardně nastavuje - obvykle pomocí regulátoru - na úrovni 3 V na jeden článek. V této fázi vybíjení začíná docházet k rychlému poklesu napětí. Další vybíjení nemá smysl protože pokles výkonu je velmi rychlý a navíc může dojít k poškození baterie nadměrným vybitím. 
Koncové napětí by ale opravdu nemělo klesnout pod 2,5 V na článek. Pokud je akumulátor (např. omylem) vybit na nižší napětí, nabíječ obvykle standardní nabíjecí proces pro akumulátory Li-xx vůbec nenastartuje.
Můžete se pokusit o záchranu baterie tak, že ji začnete nabíjet "natvrdo" nízkým proudem cca 0,1 C.
Sledujte teplotu baterie a napětí. Pokud napětí stoupne na cca 2,5 V na článek, baterii odpojte. Doufejte, že pak už půjde nabít normálním způsobem. Občas se to podaří.

K hlubokému vybití dojde nejčastěji tak, že uživatel zapomene fyzicky odpojit akumulátor od regulátoru. Regulátory totiž odebírají malý proud i po vypnutí jejich vypínače a za několik dní je baterie po smrti.

Vybíjecí teplota
Rozsah vybíjecí teploty je -20 až 60 C. Nejlepší výsledky dostanete v rozsahu 20-30 C. Při vysoké vybíjecí teplotě (nad 70 C) může dojít až k výbuchu !!!

Dlouhodobé skladování 
Při nízkém napětí a dlouhodobém skladování hrozí nebezpečí samovolného vybití pod přípustnou hranici a poškození baterie. Články doporučujeme dlouhodobě skladovat při nabití na cca 60% jejich kapacity a jednou za rok na tuto hranici dobít. Dlouhodobým skladováním plně nabitých článků může dojít k jejich znehodnocení.

Teplota okolí
Při teplotě okolí nad 80 C může dojít k poškození článků, které může mít za následek vnitřní zkrat a vznícení.

Regulátory které podporují články Li-xx
Nejde o žádnou mystiku. Jedná se o regulátory, u kterých je možno nastavit velikost vypínacího napětí pohonné baterie pro příslušný počet článků Li-xx (3 V x počet článků) a tím zamezit vybití pod kritickou mez. Pokud víte oč se jedná, je pro Vás tato vlastnost regulátoru vítaná pojistka - přistáváte přece vždy brzo poté, co začne motor "vadnout". Pozor, pokles napětí na konci vybíjecího cyklu je poměrně rychlý ! 
Pro vrtulníky ovšem může být automatické a neočekávané vypnutí proudu regulátorem smrtelně nebezpečné. Je tedy lepší vypínací automatiku nenastavovat a rychle přistávat při prvních příznacích poklesu výkonu.


 5. Nejčastější problémy kolem baterií a nabíjení 


Problémy našich zákazníků, se kterými se často setkáváme. 
Zkratování baterie: Komu se to snad zdá komické a myslí se že se mu to něco takového nemůže stát, toho to brzo čeká. Řešením je použití polarizovaného konektoru, např. DEAN Ultra (viz oddíl Konektory). 
Špatný nabíjecí kabel (propojení mezi nabíječem a baterií): Kabel a jeho připojení musí mít co nejmenší odpor. Kvalitnější nabíječe měří během nabíjení vnitřní odpor baterie a špatný nabíjecí kabel je zmate. Nabíjecí kabel udělejte co nejkratší, s dostatečným průřezem vodiče a použijte kvalitní konektory které jsou připojeny pájením. Krokodýlky nejsou vhodné. 
Odpojení regulátoru: Po ukončení létání je nutné fyzicky odpojit baterii od regulátoru. Nejlépe úplně vyjmout z modelu. I když vypnete regulátor vypínačem, stále odebírá malý proud. Za několik dní je baterie úplně vybitá a některé typy dokonale zničené. 
Nevhodný napájecí zdroj nabíječe: Před dalšími akcemi zkuste napájet nabíječ z autobaterie.

 6. Nabíjecí proudy

Obecně: Řiďte se pokyny výrobce akumulátoru. 
Konstruktér nabíječů Orbit, pan Arno Hausmann, doporučuje zcela obecně:

6.jpg


To jsou ale dost široké rozsahy, berte je proto jen pro orientaci. Určitě věnujte pozornost instrukcím pro dané akumulátory.

Všechny Ni-xx akumulátory, které jsou v naší nabídce, se mohou nabíjet konstantním proudem o velikosti 1C. Pokud máte inteligentní nabíječku, která nabíjí akumulátory plně automaticky, nechte to na ní, většinou se dostanete na větší proudy. Větší pozornost věnujte akumulátorům NiMH, které nesnášejí tak vysoké proudy jako NiCd. Jestli použijete pro NiMH plný automat, ověřte se že nabíječ opravdu umí v tomto režimu nabíjet NiMH.
Akumulátory by se neměly při nabíjení ohřívat. Ohřev znamená, že nabíjíte příliš vysokým proudem. Nabíjení moc neurychlíte, protože velká část dodávané energie se mění v teplo. 
Výjimkou jsou baterie NiMH, které se ke konci cyklu trochu ohřejí, odhadem na cca 30-40 C.

Akumulátory Li-xx se běžně nabíjejí proudem 1C. 
Zvýšením počátečního proudu u akumulátorů Li-xx si ale stejně obvykle moc nepomůžete. Zvýšíte-li na počátku nabíjecí proud, o to rychleji se zvyšuje napětí. Napětí se rychle dostane na svoji maximální hodnotu a proud se začne omezovat daleko dříve (viz diagram výše).

Akumulátory Hyperion LVX (Enerland) se mohou nabíjet proudem 2C. Je dokonce možné použít proud až 3C ale nabíjecí doba se nezkrátí (zkrátí se fáze CC a prodlouží se fáze CV).

Akumulátory A123 je možno s výhodou nabíjet proudem až 4C. Nabíječ ovšem musí mít příslušný výkon. 
Všechny grafy byly vytvořeny pomocí nabíječe Orbit Microlader, který byl připojen k počítači. 

Článek převzat se svolením Ivana Hořejšího z firmy Hořejší model. Na jeho webu si můžete mimojiné objednat i brožuru s tištěnými články o modelářské problematice. Sto stránek plných užitečných informací za cenu 109,- Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat