čtvrtek 21. ledna 2010

Výcvikové středisko posádek letadel ČSA


Posádky letadel musí každoročně absolvovat tzv. opakovací výcvik, který se skládá z části teoretické, v rámci níž se píší testy a části praktické, která představuje nácvik konkrétních nouzových situací např. hašení požáru na palubě letadla, dekomprese, příprava kabiny na nouzové přistání a následná evakuace cestujících, dále do tohoto výcviku spadá zvládání tzv. nestandardních situací, např. podání první pomoci cestujícímu se zdravotním problémem (vč. každoročního nácviku kardiopulmonální resuscitace).
Dále je to například zvládnutí problémového (agresivního) cestujícího anebo postupy v případě události s nebezpečným materiálem nebo zaznamenání úniku čehokoliv z krabic označených všemožnými červenými výstražnými štítky  hořlaviny, výbušniny, toxické látky a infekční materiál, žíraviny apod.)  při nakládání do letadla, čehož se posádka při stání na stojánce může stát svědkem. Tyto látky by se přímo na palubu dostat neměly, nicméně dost často dochází k jejich převozu v podpalubí (nikdy ne výbušniny, ty se smějí převážet jen na Cargo letadlech).  Tato cvičení probíhají buď na učebnách výcvikového střediska posádek letadel nebo na mock-upu, což je věrná napodobenina určité části letadla, na které probíhá nácvik toho, co je potřeba zvládnout v nouzi tzn. např. celá kabina vč. nouzového východu na křídlo a záchranných skluzů.

Mock up B737 a A32F

Nácvik nouzové evakuaces použitím záchranných skluzů na letadle A32F (letadla Airbus A319, A320 a A321)

Na této figuríně si posádky nacvičují kardiopulmonální resuscitaci (tj. umělé dýchání a masáž srdce, provádí se v poměru 30:2 – 30 stlačení hrudníku uprostřed hrudní kosti a 2 vdechy)

Podrobnější popis některých nouzových situací a jejich řešení:
Požár na palubě letadla – v dopravním letectví se považuje za nejnebezpečnější situaci, ke které může za letu dojít, protože v případě, že není zlikvidován, tak hrozí udušení všech cestujících a členů posádky, a to na nadýchání jedovatých zplodin z požáru (viz. případ Saudi Arabian z 19. 8. 1980, stroj  L-1011-200 Tristar, kdy se letadlo vrátilo zpět na letiště kvůli požáru na palubě, ale kvůli včasnému nezahájení evakuace zemřelo všech 301 lidí). Tato situace se na palubě letadla řeší použitím halonových hasících přístrojů (halon odnímá kyslík) a PBE (Protecting Breathing Equipment) neboli hoodu, v němž je zásoba kyslíku na cca 15 min., což by měl být dostatečný  čas k likvidaci požáru.

Emergency Equipment – Horní obrázek:  nouzové vybaveni letadla: hood nebo-li PBE (Protecting Breathing Equipment), nasazuje se přes hlavu a používá se při hašení požáru (dvě krabičky nahoře vpravo), halon (červená lahev) na hašení, vodní hasicí přístroj (zelená lahev) pouze na dohašení, kyslíkové lahve (se zeleným uzávěrem) s nasazovacími maskami, ELT -nouzový vysílač aktivující se při nárazu (krabička nahoře vlevo s červenou plombou), náhradní záchranné vesty .
Spodní obrázek:  lékárna pro lékaře (v letadle jsou též lékárny 1. pomoci),  megafon a dětské záchranné vesty, nahoře ELT Emergency Locator Transmitter (nouzový vysílač).


Nácvik hašení požáru trouby a podlahy letadla.
Dekomprese – náhlý pokles tlaku v kabině letadla, a to vlivem technické závady (pomalá dekomprese) nebo porušením konstrukce letounu (rychlá, tzv. explosivní dekomprese). Pro tento případ jsou v letadle kyslíkové masky (nad každou trojsedačkou 4 ks), které se uvádějí v činnost přitažením masky k sobě. Tyto masky vypadnou buď automaticky při překročení kabinové výšky 14 tis. FT (4300 m n. m), anebo manuálně, kdy masky „vyhodí“ piloti použitím tlačítka „Mask Man On“ na panelu v kokpitu, k tomu může dojít např. při špatné indikaci přístrojů a pomalému úniku tlaku v letadle. V případě explosivní dekomprese musí piloti zahájit nouzové sklesání (deep dive down) do bezpečné výšky, což jsou asi 3 km, a to trvá ze zhruba  10- 11 km, ve kterých se pohybuje většina dopravních letadel  cca 12 min., což je doba, po kterou by se cestující měli chránit dýcháním z kyslíkových masek, jinak dochází ke ztrátě vědomí v takové výšce do 18 vteřin (!), z čehož vyplývá, že pokud nad vámi v letadle někdy vypadne maska, tak za ní zatáhněte a nasaďte si ji OKAMŽITĚ!
Kokpit B735: Nahoře: Panel nad sedadly pilotů – různá tlačítka včetně těch nutných k vyhašení motorů
, rozsvícení transparentů v kabině letadla „Připoutejte se“ a „Nekuřte“, manuální vyhození masek nad sedadly cestujících, rozsvícení nouzového osvětlení letadla v případě evakuace apod. Vedle levého sedadla se nachází kyslíková maska pro kapitána (2. pilot ji má na své straně), to hnědé s červenými výstupky.
Dole: Detail umístění dýchací masky kapitána, vytažená maska.
Agresivní nebo jinak problematický cestující – občas se bohužel takovým cestujícím posádky letadel nevyhnou. Dlužno však říci, že když by šlo hodně do tuhého a posádka by si už s takovou osobou, které se v hantýrce říká „trouble maker“,  nevěděla rady a nic by na něj neplatilo, pak mají posádky po celém světě jeden docela užitečný nástroj, a to tzv. Tokijskou úmluvu,  která se vztahuje na činy, které mohou ohrozit bezpečnost letadla, cestujících nebo majetku v letadle a z níž vyplývá, že kapitán letadla může přistát kdekoliv (kde Tokijská úmluva platí) a vysadit každou osobu, u níž má závažný důvod domnívat se, že tato osoba může ohrozit bezpečnost letu. Takové neplánované přistání jde samozřejmě, v rámci pozdějšího soudního jednání, na vrub problematického cestujícího. Dále dlužno říci, že s takovouto osobou se nemusí jednat v rukavičkách, protože za zacházení s takovým cestujícím nelze činit zodpovědného žádného člena posádky nebo jiného cestujícího, a to ani v případě zranění (např. zlomená ruka v rámci zpacifikování „trouble makera“) takového problémového cestujícího.

Ukázka z Bezpečnostních instrukcí pro B735


Středový panel v kokpitu Boeingu 735 (t.j. B737 verze 500), uprostřed palubní počítač, do kterého piloti zadávají veškeré údaje nutné pro let, vpravo uprostřed páka na vytažení podvozku, nad ní indikace trojicí zelených čtverečků, tedy je lepší, když jsou všechny tři zelené.. :-)Další snímky nejhezčí kanceláře na světě. B735 (B737 verze 500)Letecké tranažéry B737 a A320

Žádné komentáře:

Okomentovat