čtvrtek 21. ledna 2010

Výcvikové středisko posádek letadel ČSA


Posádky letadel musí každoročně absolvovat tzv. opakovací výcvik, který se skládá z části teoretické, v rámci níž se píší testy a části praktické, která představuje nácvik konkrétních nouzových situací např. hašení požáru na palubě letadla, dekomprese, příprava kabiny na nouzové přistání a následná evakuace cestujících, dále do tohoto výcviku spadá zvládání tzv. nestandardních situací, např. podání první pomoci cestujícímu se zdravotním problémem (vč. každoročního nácviku kardiopulmonální resuscitace).