neděle 7. prosince 2008

Gyrobot - překlad manuálu

gyrobot.jpg
Úvodem prosím o omluvení možných nepřesností v překladu originální verze. Cílem nebylo vytvořit doslovný překlad, ale poskytnout pomůcku pro snažší porozumění a naprogramování Gyrobotu. Z tohoto důvodu nejsou ani přeloženy všechny kapitoly.Zároveň předpokládám, že majitel již má zkušenosti v oblasti RC modelů vrtulníků.
Uživatelský manuál V1.05 pro Software V1.01 
Tento manuál bude průběžně aktualizován a bude možno jej stáhnout na této adrese, prosíme používejte vždy nejnovější verzi: 


Instalace: 
Vzdálenost mezi kloubky na unašečích listů rotoru a osou hlavní hřídele by měla být u rotoru s průměrem 1,15m minimálně 25 mm. U větších rotorů samozřejmě více. Pokud je tato vzdálenost malá, může nastat problém s malou citlivostí, regulací a kontrolou systému. Na druhou stranu není kritické, pokud bude tato vzdálenost větší. Gyrobot MUSÍ být nalepen v ose vrtulníku, konektory musí směřovat dopředu nebo dozadu a musí být kolmo na hlavní hřídel. Pokud je nainstalován v elektro heli, použijeme jen jednu samolepící podložku, pokud ve spalovací helině, použijeme dvě podložky nalepené na sebe.Pozor: 
Věnujte pozornost při zapojování konektorů do Gyrobotu. Mínus pól je vždy situován na vnější straně krabičky Gyrobotu.
Konektory jsou zapojeny následovně:
1 programovací konektor 
2 výstup pro servo vrtulky 
3 vstup serva vrtulky ( z přijímače ) 
4 vstup serva křidélek
5 vstup serva výškovky 
6 vstup kolektivu 
7 přepínání letových režimů ( volný kanál na přjímači ) nemusí být zapojeno 
8 deska cykliky 1. servo 
9 deska cykliky 2. servo 
10 deska cykliky 3. servo 
11 deska cykliky 4. servo ( pokud je použito )


Mechanický mix desky cykliky: 
Pokud je model vybaven mechanickým mixem ( H1 ) jako například Raptor, zapojení serv je následující: 
servo kolektivu: slot 8  
servo výškovkyy: slot 9  
servo křidélek: slot 10 


Příprava vysílače:
Kompletní mixy desky cykliky jsou prováděny Gyrobotem.
Nastavte následující ( nejlépe v nové, prázdné paměti )
1. Zvolte novou paměť a zvolte vrtulníkový program 
2. Nastavte ovládání desky cykliky na H1 - mechanický mix, i když má váš vrtulník třeba CCPM mechaniku. 
3. Nastavit dráhu serva (ATV, Endpoint) pro kolektiv, křidélka a výškovku a směrovku na +/-100% 
4. Reset všech trimů 
5. Nastavit knipl kolektivu přesně na středovou pozici 
6. Pokud chcete nastavte přepínač pro přepínání letových režimů 
7. Nastavte všechny mixy na nulu a deaktivujte je ( revo mix atd )


Vysvětlení: 
- Všechny mixy desky cykliky jsou zahrnuty v software Gyrobotu 
- Nastavením dráhy serva (ATV, End point) můžete nastavit rychlost rotace a citlivost řízení pro klonění, klopení a ocasní vrtulku. 
Například: s dráhou serva nastavenou na 20% pro křidélka ( samozřejmě na obě strany stejnou) budou reakce vrtulníku pomalejší, než při nastavení 40%. Pozor při nastavení, které bude příliš vysoké, může dojít k tomu, že vrtulník bude velmi obtížně řiditelný.
- Použitím expo-funkce můžete zjemnit řízení okolo střední polohy kniplu.
(Tato funkce nemusí být aktivní a nastavena před základním nastavením desky cykliky. Může být změněna kdykoliv). 
Rozdíl mezi nastavením pro začátečníka a 3D pilota je pouze v rychlosti reakcí na pohyb kniplů (nastaveno změnou velikosti dráhy serva ATV nebo DR).


Spínač letových fází ( v Gyrogotu )
Nyní se můžete rozhodnout, jestli budete používat přepínání letových fází ( úmyslně nepíšu "režimů" ) 
Doporučujeme v tomto momentě nepoužívat přepínání. Ponechte to na dobu, až budete více seznámeni s funkcemi Gyrobotu. Pokud nechcete tuto funkci používat, jednoduše nechte volný slot 7. Gyrobot bude automaticky pracovat s letovou fází č.2. Poznáte to tak, že v pravém horním rohu displeje je zobrazena dvojka. Pokud chcete používat přepínač, propojte slot 7 a volný kanál přijímače. Ve vysílači přiřadíte přepínač k tomuto kanálu. Velikost výchylky musí být 100%. Pokud použijete dvoupolohový přepínač budete přepínat fáze 1 a 3. Pokud bude přepínač třípolohový, tak budete přepínat mezi všemi třemi fázemi.

Vždy programujete tu letovou fázi, jejíž číslo je právě zobrazeno. Každá fáze se musí programovat samostatně a nebo se dají fáze překopírovat. Pozor: musíte si být jisti, pokud pokud přepínáte mezi letovými fázemi, že ostatní fáze jsou naprogramovány a zkalibrovány. Pokud byste přepnuli na fázi, která není naprogramována a zkalibrována, tak ztratíte kontrolu nad řízením!! 
Proto doporučujeme vždy aktuální fázi zkopírovat i do ostatních, aby se vyloučila možnost havárie. Pokud potřebujete, můžete si později upravit nastavení v ostatních fázích. Zrovna tak, pokud se ztratíte v programování, máte možnost se vrátit k poslednímu nastavení. 

Proč tři letové fáze? 
Můžete si nastavit třeba rozdílné citlivosti  " gyra " vrtulky v závislosti na letových režimech anebo můžete Gyrobot použít pro tři různé vrtulníky. Pokud se použije stejný přepínač pro letové režimy a letové fáze Gyrobotu, máte obrovské možnosti přizpůsobit si řízení modelu vašim potřebám. Pokud ale chcete jen měnit za letu obratnost, stačí měnit nastavení dvojitých ( nebo trojitých ) výchylek na vysílači. Pro tuto změnu není potřeba měnit letové fáze na Gyrobotu.

Moje zkušenost je, že mám nastavenu pouze jednu letovou fázi na Gyrobotu ( zkopírovanou do ostatních dvou ) a pro běžné létání základní akrobacie není potřeba ani měnit výchylky. Vrtulník se dá nastavit velmi stabilní a obratný zároveň.


Jak programovat:
Připojte USB kabel k PC nebo Cocpit boxu slotu 1 na Gyrobotu. Pokud budete používat PC, zkopírujte si program Cocpit simulátor na disk a spusťte ho. Není potřeba žádná instalace. Systém vyžaduje Windows XP nebo Vista. Zapněte vysílač a Gyrobot. Potom nastavte správný COM port pro komunikaci (jednoduše projeďte všechny porty z nabídky Cocpit simulátoru a stiskněte on/off), dokud se nezobrazí start menu „system running“. Pokud se vám nepodaří spustit komunikaci, budete možná potřebovat nainstalovat ovladač, který najdete na adrese:

K pohybu v menu a programování se používá tlačítko na programovacím boxu nebo mezerník na PC a knipl směrovky na vysílači. Všechny hodnoty se ukládají automaticky když opustíte menu.

Pro nastavení vrtulky a desky cykliky jsou k dispozice menu " basic " a " tuning ". V basic menu se nastavuje základní nastavení, jako např. smysl výchylek a smysl výchylek gyra, typ serv atd. V menu tuning se nastavují citlivosti.
V menu kalibrace se ukládá do paměti Gyrobotu nastavení neutrálu vysílače. Vždy po provedené změně nastavení ve vysílači nebo v Gyrobotu je třeba tuto kalibraci provést.
V menu "check it" se nedá nic nastavovat. Toto menu slouží ke kontrole senzorů a zde se dá také sledovat výstup z vysílače.

Dobrá, nyní je zapnutý vysílač, přijímač a propojení kabelem funguje. Mě rozpohybování spojení zabralo asi tři hodiny, ale nejsem s PC moc velký kamarád.
Zvolte fázi 1 přepnutím přepínače na vysílači, pokud ho budete používat. Pokud ne a slot 7 je nezapojen, budete se pohybovat ve fázi 2

Výběr jazyka němčina-angličtina: 
Podržte stisknuté programovací tlačítko (nebo mezerník na PC) a kniplem směrovky vyberte požadované.

Po puštění tlačítka jste v menu kalibrace. Stiskněte tlačítko krátce a uvidíte hlášku: Loose the control stick and press the button. Nastavte trimy a kniply přesně do neutrálu a zmáčkněte tlačítko. Nyní si Gyrobot načte neutrální pozice vysílače a jste zpátky v základním menu "System running".

Pozor, kalibrace je provedena pouze pro aktuální fázi. Ostatní fáze nejsou kalibrovány současně a je třeba je kalibrovat zvlášť !!
Pokud budete používat dvojité výchylky pro změnu obratnosti vrtulníku za letu, můžete mít problém se změnou kalibrace. Záleží to na kvalitě kniplů vysílače. Pokud problém není ( pozná se poskočením desky cykliky při přepnutí), můžete použít DR bez přepínání fází na Gyrobotu. V opačném případě si naprogramujte ve vysílači na stejný přepínač DR a fáze Gyrobotu a nakalibrujte každou zvlášť.

Nastavení menu Rudder Base 
Stiskněte tlačítko. Kniplem směrovky vyberte menu Ruder base. Znovu stiskněte tlačítko a uvidíte první menu "Servo type" Zde si nastavíte typ vrtulkového serva, které používáte. Pokud vaše servo není v nabídce, nastavte na standard.

Dalším stiskem tlačítka jste v menu "Servo centered". Vrtulkové servo je nyní v neutrální pozici. Nastavte páku na servu do neutrálu. Páka by měla mít 15mm délku.
Stiskem tlačítka jste v menu "Rudder center". Nyní by měla být nastavena vrtulka cca 5 stupnů proti krouticímu momentu rotoru.

Další dvě menu jsou pro nastavení dráhy pro každou stranu zvlášť. Nastavte na maximum, co mechanika dovolí. Jezdec by měl zastavovat cca 0,5 mm před mechanickým dorazem.

Menu "Gyro direction". Zde se dá měnit smysl gyra. Nastavte pozorně!!

"Asymmetry" Zde se nastavuje smysl otáčení hlavního rotoru při pohledu shora. CW znamená po hodinách, CCW proti hodinám. Jde o to, že řízení vrtulky není symetrické a systém potřebuje vědět, jakým směrem se rotor točí. Pokud nechcete tuto funkci použít, nastavte OFF. Tato funkce pouze optimalizuje výkon gyra a v každém případě se dá letět i s nastavením obráceně. Vyzkoušeno.

Dalším stiskem tlačítka jste zpátky v "System running".


Nastavení menu Swashplate Base

Servo speed. 
Zde nastavujete ovládací frekveci pro serva cykliky. Pokud si nejste jisti jakou ovládací frekvenci mají vaše serva, nastavte na standard. Zvýšení frekvence (rychlosti odezvy serva) není velmi důležité pro normální létání, ale projeví se při obratech v piruetách, kdy je rychlost serv velmi důležitá. Dle mých informací všechny digitální serva Futaba mohou mít nastaveno high speed ( prosím bez záruky ).

Servos centered. 
Serva v neutrálu, zkontrolujte páky, táhla a desku cykliky. Vše v nule. Jemné doladění bude možné v jiném menu.

Swashplate type. 
Výběr nastavení typu desky cykliky. Řiďte se obrázky v orig. návodu.

120 stupňů (2xkřidélka, 1x výškovka) 
135 stupňů (2xkřidélka, 1x výškovka) 
140 stupňů (2xkřidélka, 1x výškovka) 
90 stupňů ( 4 serva) 
90 stupňů ( 4 serva pootočena o 45 stupňů)
Direct (mechanický mix, po jednom servu pro křidélka, výškovku a kolektiv  např. Raptor)

Další menu jsou určena k nastavení správného smyslu výchylek. Postupuje se stejně jako jste zvyklí při nastavování ve vysílači. Pokud ale používáte mechanický mix, tak se smysl výchylek nastavuje přímo ve vysílači a ne v Gyrobotu.

Swashplate center. 
Zde se nastavuje deska cykliky do horizontální polohy a kolektiv do nuly ( obdoba trimu, nebo subtrimu ).
Doporučuji se ale napřed pokusit o co nejpřesnější mechanické nastavení a toto menu využívat co nejméně.
Přesnou horizontální polohu nastavíme kniplem křidélek a výškovky. Je opravdu velmi důležité nastavit desku cykliky co možná nejpřesněji do horizontální polohy. Lépe řečeno kolmo na hlavní hřídel a to v obou osách. Podélné i příčné. Kniplem vrtulky nyní nastavíme přesně mechanický střed kolektivu. Nula stupňů na listech, serva v neutrálu, páky serv kolmo. Nastavení křivek kolektivu si provedete později ve vysílači podle vašich zvyklostí.

Swashplate limit.
Zde si nastavíte maximální výchylku desky cykliky pro křidélka a výškovku zároveň. Kniplem křidélek dejte maximální výchylku a držte ho. Kniplem vrtulky nyní můžeme nastavit výchylku. Ta by měla být co možná největší, ale bez mechanických dorazů. To samé pro výškovku. Doporučuji pak zkontrolovat volnost pohybu při obou maximálních výchylkách současně.


Pitch minimum. 
Zde si nastavíte maximum nebo minimum náběhu listů ( systému je to jedno ). Deska cykliky sama dojede na jednu koncovou pozici. Úhloměrem a kniplem vrtulky si nastavíte maximální ( minimální ) požadovaný náběh listů.


Pitch maximum. 
To samé jako předtím. Pouze obrácená výchylka.


Swashplate rotation. 
Zde se nastavuje virtuální pootočení desky cykliky. Tato hodnota musí být pro normální vrtulníky s dvoulistým rotorem vždy nula. Tato funkce se používá pro vícelisté rotory, pokud již nemají desku cykliky pootočenu mechanicky. Zobrazená hodnota je ve stupních a znamémko ukazuje směr pootočení.
Myslím ale, že maketáři vědí o co jde.


Elevator direction.
Smysl výchylky gyra výškovky. Stejná funkce jako u vrtulky. Deska cykliky musí jít vždy do protipohybu vrtulníku. Pozor, buďte si jisti! Jinak bude helina neřiditelná. Změna smyslu se provádí kniplem vrtulky.


Aileron direction. 
Stejné jako u výškovky. Nyní pro křidélka. Pokud nahnete vrtulník na jakoukoliv stranu, deska cykliky musí jít do protipohybu a pak se sama pomalu vrátí do středu. Dalším zmáčknutím tlačítka jste zpátky v "System running". Pokud se vám zdá, že knipl kolektivu má nyní jakoby zkrácenou dráhu a na koncích už nereaguje, je to správně.
Nyní si přizpůsobíme dráhu kniplu kolektivu a Gyrobotu. Dejte max. polohu kniplu nahoru ( dolu ) a ve vysílači zmenšete dráhu kolektivu (ATV, Endpoint) až bude knipl reagovat pěkně od konce. Maximální výchylky kolektivu již máte nastaveny v předchozím menu.

Pokud změříte v letovém módu " System running " jiné hodnoty max. a min. kolektivu, znamená to, že při nastavování nebyla deska cykliky přesně v horizontu. V tomto případě znovu zkalibrujte Gyrobot a znova přesně nastavte desku cykliky v menu Swashplate Base, Sub menu Swashplate Center.

Nastavení pro první lety a seznámení se s Gyrobotem. Tato nastavení velmi doporučuji pro začátek. Vrtulník je velmi hodný a stále dobře ovladatelný. 

Menu Rudder Tuning 
Zde se nastavuje citlivost gyra pro vrtulku ve dvou paramertech.
Rudder P.
Nastavte na 0300.

Složka P je ekvivalent "normal modu" u klasického gyra. Pokud použijete pouze P složku, budete létat jakoby v normál modu. Není to ale moc doporučeno. 
Rudder I.
Nastavte na 0300.


Swashplate Tuning 
Zde se nastavuje citlivost pro desku cykliky. Hodnoty se pro začátek nastavují stejně pro křidélka i výškovku. Později po seznámení a osahání Gyrobotu si je upravíte podle svých požadavků.

Elevator P.
Nastavte na 0250.

Elevator I. 
Nastavte na 0400.

Elevator feedback.
Nastavte na 0010.

Aileron P.
Nastavte na 0250.

Aileron I.
Nastavte na 0400

Aileron Feedback.
Nastavte na 0010.

Piro Optimization.
Nastavte na 0000.
Tato funkce je pro jemné donastavení a bude vysvětlena později.

Piro Optimization Threshold.
Nastavte na 0000. Bude vysvětleno později
 Tím máme nastaven Gyrobot pro bezproblémové první lety a nyní musíme nastavit vysílač. Nastavení trochu odporuje hodnotám na které jste zvyklí, ale je třeba si uvědomit, že velikostí výchylky v radiu nenastavujeme výchylku ( ta je již nastavena v Gyrobotu ), ale rychlost rotace kolem danné osy. Sám jsem si jednou omylem přepnul výchylky na 100% a už jsem běžel pro náhradní díly. Vrtulník byl neřiditelný. Dnes mám nastaveno okolo 40% a je to akorát.

Vysílač nastavte takto:
1. 50% Expo na křidélkách a výškovce ( jemné okolo středu, na Futabě je to se znaménkem - ) 
2. 30% Expo na vrtulce 
3. Nastavte (ATV, Endpoint, DR) výchylky 20% pro obě strany stejně. Stejné nastavení pro křidélka i výškovku.
Ano spávně není to překlep. 20% pro začátek. Přidat můžete vždycky.
4. Nastavte výchylku serva vrtulky na 60% pro obě strany
5. Znovu zkalibrujte.

Pokud budete v budoucnosti měnit velikosti výchylek, protože vrtulník bude pro vás moc hodný, nezapomeňte vždy provést znova kalibraci. Naučil jsem se kalibrovat vždy, když udělám jakoukoliv změnu v nastavení čehokoliv. Prostě kalibrace není nikdy dost.


A máme tu první let :-))

Zapněte vysílač a přijímač. Nepohybujte modelem dokud zelená LED dioda na Gyrobotu nezačne trvale svítit. Až ji budete hledat, tak je uvnitř a je vidět kolem konektorů serv.
Znovu se přesvědčte, že výchylky mají správný smysl a gyra fungují správně. Deska cykliky v horizontu. Nejste v nějakém programovacím modu.
Po programování si buďte jisti, že na displeji svítí " System running ". Jinak bude model neřiditelný!!

Startování vrtulníku s Gyrobotem je trochu odlišné proti pádlové mechanice. Je třeba si uvědomit, že máme tři gyra v HL modu. U normálního gyra jste zvyklí až do odstartování nesahat do vrtulky, protože jinak se helina po odlehčení začne hned otáčet. U Gyrobotu to platí i pro cykliku. Proště nesahám do kniplů, dokud se helina neodlepí od země. Nastavte střední letové otáčky rotoru, počkejte až jich rotor dosáhne a plynule ( a raději rychleji ) zaviste model 1-2m nad zemí. Velmi pravděpodobně bude vrtulník tupý na řízení, ale jak jsem psal, to si upravíte později.


Doladění vlastností při letu:

Nyní už jste trochu seznámeni s tím, jak se chová vrtulník s Gyrobotem a je čas na finální doladění.
Každý vrtulník je jiný a tak vlastně neexistuje jednotný návod s hodnotami nastavení. Je třeba pochopit co jednotlivé parametry znamenají a co způsobují. Potom pomalu krok za krokem nastavovat. Obezřetnost se vyplatí, protože se vyvarujete situace, kdy se model rozklepe kolem všech os, což je velmi nepříjemné. Mohu potvrdit. Mě osobně trvalo nastavení Protose skoro celé 4 dny, než jsem byl spokojen. A jen s jednou ránou. Ale to bylo mojí blbostí.

Začneme vrtulkou.
Menu rudder tuning.
Nyní vás nemusí zajímat, pokud ocas heliny trochu kmitá, to si doladíte později. Dobrá funkce gyra závisí na složkách P a I, resp. jejich poměru mezi sebou. Potom přidáváním nebo ubíráním obou složek najednou nastavujeme jakoby citlivost gyra tak, jak jsme zvyklí u normálních gyr.
Přidávejte postupně po krocích cca 50 P složku až se ocas vrtulníku perfektně a okamžitě zastaví z piruet.
Složka P má na starosti právě okamžité zastavení ocasu heliny. Nemůže ale udržet helinu v bočním větru a nebo při couvání. To dělá složka I.
Pokud máte nastaveno P, přidávejte po krocích cca 50 I složku. Létejte v horizontálním dopředném letu, točte piruety a sledujte až budou mít konstantní rychlost.

Nyní zvyšujte obě složky současně až při vodorovném letu proti větru nezačne ocas kmitat. Potom lehce uberte na obou složkách současně. Pro jemné doladění přidejte na složce I, pokud piruety nejsou dostatečně konstantní a zároveň jemně snižte složku P. Nebo pokud se ocas heliny nezastavuje dostatečně rychle a přesně, jděte druhou cestou ( zvýšit P, ubrat I ). Nastavením velikosti výchylky ve vysílači si nastavíte rychlost rotace a nastavením expa si to celé upravíte k vašim zvyklostem. Nezapomeňte po každé změně znovu kalibrovat !!

Pokud chcete létat s nastavením gyra jakoby v normál modu, nastavte I složku přibližně na 5 a P složku podle výše uvedeného. Nebude ale možno létat do boku a nebo couvat.

Nastavení cykliky:

Nyní se budeme nastavovat výškovku.Ta potřebuje být nastavena přesněji. Výsledné nastavení pro výškovku použijeme také pro křidélka. Pouze obě složky snížíme cca. o 50. 
Pro dosažení maximálně možného vysledku je třeba nastavit relativně hodně tvrdé tlumení v rotorové hlavě. Pro létání na nízkých otáčkách a makety bude ale vyhovovat běžné nastavení tvrdosti. Dále je doporučeno používat rotorové listy, které mají neutrální podélné těžiště. Co to je? Pověste list za otvor pro šroub. List, který bude viset nejvíce vertikálně, je ten pravý. Pověste na delší tyčku dva, tři listy od různých výrobců a uvidíte rozdíl. Např. listy Torsion Blades pro třídu 500, které jsou bezpochyby velmi kvalitní, mají těžiště směrem ke konci listu posunuté dozadu. Takový list se ve srovnání s jinými bude dole jakoby předcházet a není vhodný pro použití s Gyrobotem. Ale ruku na srdce, kolik z nás je schopných to poznat ? Pro třídu 500 jsou vyzkoušeny listy KOK a Radix. Ty se chovají velmi dobře.

Začneme se složkou I: pokud model pokračuje v rotaci po puštění kniplu výškovky ( například flipy přes čumák a nebo jen prudší přitažení s následným prudkým puštěním kniplu, přidáme v nastavení složky I ). 
Pokud se nos modelu naopak vrátí trochu zpátky, je nastavení příliš vysoké a je třeba ho snížit.
Nyní nastavíme spožku P: Tato složka je odpovědná za "zamknutí" pohybu výškovky. Zvyšujte po 50 dokud model po puštění kniplu nezastaví " dostatečně tvrdě ".

Pozor, příliš vysoké nastavení obou složek může ( zcela jistě ) způsobit rozkmitání modelu. Postupujte pozorně a pomalu. Toto rozkmitání se projeví nejdříve na křidélkách. Proto výsledné nastavení pro výškovku musíme pro křidélka snížit o cca 50 ( obě složky ).
Nyní nastavíme feedback: vysoké nastavení této funkce způsobí, že v rychlém horizontálním letu bude helina zvedat čumák ( jakoby jste měli stále trochu přitaženo ). Pomalu snižujte nastavení, až model poletí v rychlém horizontálním letu naprosto rovně. Nikdy nesnižujte tuto funkci pod hodnotu 2. Pokud by byla tato hodnota příliš nízká, deska cykliky nebude schopna se vrátit sama do horizontu a model by se mohl převrátit při startu.

Rychlost rotace a citlivost kniplů si nastavíme jako u vrtulky změnou velikosti výchylek a expem. Nezapomeňte na kalibraci.

Následující dvě funkce mohou být zajímavé pro některé 3D nebo F3C piloty. Pokud je budete považovat za zbytečné, jednoduše nastavte obě hodnoty na 0. Pokud je chcete využívat, nastavte následující:

Nastavení piro optimization :
Elektornická stabilizace může být pouze tak rychlá, jak je rychlý nejpomalejší komponent. V našem případě servo. Proto jsou doporučena co možná nejrychlejší serva a nastavená pro "High speed". Pokud model letí v rychlých piruetách, elektronika kontroluje výškovku a křidélka a snaží se zdržet model v rovině.
Nastavujte velmi opatrně max. po 20 od nuly. Sledujte chování modelu v piruetách, zvláště pokud ještě zkusíte zapumpovat kolektivem.
Tato funkce lze nastavit v obou směrech změnou znamémka před hodnotou. To záleží na smyslu výchylky serv. Pokud budete zvyšovat hodnotu a korekce se budou spíše zhoršovat, změňte znaménko a postupujte opatrně na druhou stranu. Příliš vysoká hodnota může způsobit rozkmitání modelu.

Pokud budete chtít, můžete si nastavit piro optimization threshold. Zde se nastavuje prahová úroveň citlivosti kniplů při funkci piro optimalization. Piro optimization může změnit charakteristiku chování modelu v piroobratech. Funkcí treshold si nastavíme úroveň citlivosti kniplů, kdy dáváme Gyrobotu stále ještě možnost plně řídit model v piruetách a kdy už jeho zásahy nechceme. Od této nastavené úrovně nebude piro optimalizace aktivní. Znamená to tedy, že pokud nastavíme treshold na nulu, nebude funkce piro optimization aktivní, pokud bude i nepatrný pohyb kniplů.

Pro tomasrc.cz Petr Koťátko


Gyrobot_2.jpg
gyrobot_1.jpg

Žádné komentáře:

Okomentovat